Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU)
Overlege Danielssens Hus (2. etasje)
Årstadveien 21, 5009 Bergen

Villa Derma
Gaustad sykehus, bygg 18 Sognsvannsveien 25, 0372 Oslo

(+47) 48 240 265

Studietelefon åpen 09:00 – 17:00
(hverdager)
– ring eller send en melding


Informasjon til pasientene

annie-spratt-PXZEg4hnyVw-unsplash
2
3

Covid-infeksjoner forløper med ulik alvorlighetsgrad, men de fleste opplever milde symptomer i akuttfasen. Like fullt er det i flere studier observert langtidsplager hos opptil 30 % av personer som gjennomgår covid-infeksjoner, inkludert konsentrasjonsvansker, tungpust og tretthet.

 

Dette er en forespørsel til deg som nå har utlevert covid-test. Dersom du tester positiv for covid forespør vi om deltakelse i et forskningsprosjekt som innebærer utprøving av legemiddelet Paxlovid. Dette medikamentet er dokumentert å kunne forkorte og mildne akuttforløpet av en covid-infeksjon, og er allerede i bruk i Norge til pasienter med alvorlig underliggende sykdom. Formålet med PANORAMIC-studien er å undersøke om fem dagers behandling med Paxlovid i akuttfasen kan hindre utviklingen av langtidskomplikasjoner av sykdommen.

 

Du spørres om å være med i studien dersom det er mindre enn fem dager siden du begynte å få covid-symptomer. Du kan melde din interesse for deltakelse i studien via vår studietelefon 48 240 265 (åpen 09 – 17 på hverdager).

 

Inklusjon av pasienter foregår i Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU)-lokalet, Overlege Danielssens Hus (2. etasje), Årstadveien 21, 5009 Bergen.

 

Ønsker du å vite mer om studien?

Er du allerede pasient i studien? Her er nyttig informasjon for deg:

Lurer du på om du kan bli med i studien?

Les om forutsetningskrav til deltakere.