Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU)
Overlege Danielssens Hus (2. etasje)
Årstadveien 21, 5009 Bergen

Villa Derma
Gaustad sykehus, bygg 18 Sognsvannsveien 25, 0372 Oslo

(+47) 48 240 265

Studietelefon åpen 09:00 – 17:00
(hverdager)
– ring eller send en melding


Hva er long covid

1

Covid-infeksjoner forløper med ulik alvorlighetsgrad, men de fleste opplever milde symptomer i akuttfasen. Like fullt er det i flere studier observert langtidsplager hos opptil 30 % av personer som gjennomgår Covid-infeksjoner, ofte kalt long-Covid. Det er foreløpig ikke bestemte kriterier for hva som regnes som senfølger etter covid-19. De vanligste symptomene folk rapporterer er imidlertid:

  • utmattelse/trøtthet
  • nedsatt evne til å tenke og konsentrere seg (såkalt «hjernetåke»)
  • nedsatt hukommelse
  • endret smak- og/eller luktesans
  • tung pust
  • hoste
  • muskelsmerter
  • hodepine
  • svimmelhet
  • angst og depresjon

Hvor milde eller alvorlige plagene er, og hvor lenge de varer, varierer fra person til person.

Les mer på HelseNorge:

(https://www.helsenorge.no/koronavirus/senfolger-etter-covid-19/).

Det finnes ingen enkeltstående behandling som er tilpasset alle personer som opplever long-Covid. Hvilken oppfølging som er rett for deg, avhenger av hva du sliter med. Noen har behov for å bli vurdert av fagpersoner med spesialkunnskap (spesialister). Enkelte har behov for rehabilitering som en forlenget del av behandlingen. Fastlegen din vurderer sammen med deg hvilken oppfølging og behandling som er rett.

Les mer på HelseNorge:

(https://www.helsenorge.no/koronavirus/senfolger-etter-covid-19/).

Lurer du på om du kan bli med i studien?

Les om forutsetningskrav til deltakere.