Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU)
Overlege Danielssens Hus (2. etasje)
Årstadveien 21, 5009 Bergen

Villa Derma
Gaustad sykehus, bygg 18 Sognsvannsveien 25, 0372 Oslo

(+47) 48 240 265

Studietelefon åpen 09:00 – 17:00
(hverdager)
– ring eller send en melding


Forutsetninger

Du kan delta i studien dersom:

 • Du er mellom 18 og 65 år, og
 • Har blitt syk med Covid siste 5 dager, og
 • Fortsatt har symptomer på Covid

Du må ha bekreftet at det er Covid-sykdom med en positiv hurtig-test eller PCR-test.

glenn-carstens-peters-RLw-UC03Gwc-unsplash

Det kan likevel være grunner til at du ikke kan delta i studien:

 • Nylig gjennomgått koronainfeksjon:
  Dersom har hatt covid siste 3 måneder før denne infeksjonen kan du ikke delta i studien.
 • Graviditet og amming:
  Det er så langt lite erfaring med bruk av Paxlovid hos gravide, og gravide kan ikke være med i denne studien. Du må bruke sikker prevensjon i den perioden du får tablettbehandling. Kvinner under 50 år får utdelt graviditetstest som må være negativ før oppstart av behandling. Ammende kvinner kan ikke delta.
 • Alvorlig annen sykdom:
  Personer med alvorlig underliggende sykdom, særlig redusert immunforsvar, organtransplantasjon og kreftsykdom, vil kunne ha behov for Paxlovid-behandling som anbefalt av myndighetene, og for disse ville det være uheldig å bli trukket ut (randomisert) til placebotabletter. Derfor kan du ikke bli med i studien dersom du har:

  • Alvorlig immunsvikt, som medfødte immunsvikttilstander, ubehandlet HIV-sykdom, aktiv kreftsykdom.
  • Står på kraftig immundempende behandling (personer med prednisolonbehandling kan delta).
 • Brukere av enkelte medikamenter:
  Enkelte medikamenter går ikke sammen med Paxlovid. Derfor kan du ikke bli med dersom du bruker enkelte blodfortynnende medisiner, astmamedisiner (salmeterol, flutikason), antibiotika (erytromycin, klaritromycin), soppmidler (vorkonazol, ketokonazol), HIV-medisiner (ritonavir), antideppressive (amitryptylin, fluoksetin m.fl.), sterke smertestillende (morfin, fentanyl, buprenorfin). Studiepersonell vil vurdere medisinene dine med tanke på om du kan være med i studien.

Lurer du på om du kan bli med i studien?

Les om forutsetningskrav til deltakere.