Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU)
Overlege Danielssens Hus (2. etasje)
Årstadveien 21, 5009 Bergen

Villa Derma
Gaustad sykehus, bygg 18 Sognsvannsveien 25, 0372 Oslo

(+47) 48 240 265

Studietelefon åpen 09:00 – 17:00
(hverdager)
– ring eller send en melding


Kontakt

Studietelefon: 48 240 265 – ring eller send en melding

Adresse:

 

Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU)
Overlege Danielssens Hus (2. etasje)
Årstadveien 21, 5009 Bergen

 

og

 

Villa Derma

Gaustad sykehus, bygg 18

Sognsvannsveien 25, 0372 Oslo

Prosjektleder: Professor Nina Langeland

Medisinsk klinikk, Haukeland universitetsjukehus (HUS) /

Klinisk Institutt 2 (K2), Universitetet i Bergen (UiB)

Nina.langeland@uib.no/+47 416 16 450

Prosjektmedarbeider: Assoc. Professor Bjørn Blomberg

Medisinsk klinikk, HUS /

K2, UiB

bjorn.blomberg@uib.no/ +47 932 62 119

Prosjektmedarbeider: Assoc. Professor Oddvar Oppegaard

Medisinsk klinikk, HUS /

K2, UiB

O.Oppegaard@uib.no /+47 975 85 709

Lurer du på om du kan bli med i studien?

Les om forutsetningskrav til deltakere.